znajdz produkt
Komentarze i oceny [27]  
UCHWYTY DO PLAZM / LCDUCHWYTY DO PROJEKTORÓWUCHWYTY DO GŁOśNIKÓWPRODUKTY ARCHIWALNE
startWYPRZEDAŻPROMOCJEuchwytyuchwytyuchwytyProduktylinkikontakt
START  WYPRZEDAŻ PROMOCJE         NASI
PARTNERZY
 KONTAKT
 
 
 
 

Warunki kopiowania opisów

Osoby / firmy zamierzające kopiować opisy produktów oraz informacje o produktach firmy Vogels zamieszczone na tej stronie w celu publikowanie ich formie elektronicznej bądź papierowej z zamiarem wykorzystania ich jako źródła informacji handlowych związanych ze sprzedażą, serwisem lub jakąkolwiek inną działalnością zarobkową w oparciu o produkty firmy Vogels przedstawione na tej stronie prosimy o:

1) Jednorazowe powiadomienie emailem na adres info@media-centrum.pl o intencji skopiowania opisu i / lub danych technicznych produktu / produktów bądź jakiejkolwiek innej informacji zamieszczonej na tej stronie z wyszczególnieniem:

- adresu sklepu internetowego w przypadku sklepu www
- nazwy portalu aukcyjnego i nicka w przypadku aukcji internetowych
- nazwy firmy w przypadku innych form publikacji jak katalogi elektroniczne (pdf, doc itd), wydruk ulotek reklamowych, broszur itd.

2) Zamieszczenie w stopce każdej aukcji lub opisu bądź zbiorczo na pierwszej stronie serwisu www, katalogu elektronicznego, oferty bądź ulotki drukowanej następującej informacji:

OPIS POCHODZI Z SERWISU WWW.VOGELS.COM.PL

lub informacji o identycznym znaczeniu wyrażonej w dowolny inny sposób jednakże zawierającej adres internetowy www.vogels.com.pl jako adres źródła informacji wykorzystanych przez Państwa w celach handlowych, informacyjnych itd.

Istnieje również możliwość zakupu opisów technicznych produktów z naszej strony w cenie 30 PLN za opis 1 produktu + VAT. Firma lub osoba która zakupi u nas opisy może dysponować nimi w sposób nieograniczony na czas nieokreślony bez konieczności zastosowania się do warunków kopiowania przedstawionych w punktach 1 i 2 powyżej z wyłączeniem dalszej odsprzedaży.

Brak zastosowania się do wyszczególnionych powyżej warunków jest równoznaczny z brakiem zgody Media-Centrum na zamieszczanie opisów produktów Vogels w serwisach firm i osób trzecich. Wynika to z troski o jakość informacji dystrybuowanych na temat produktów Vogels. W przypadku parafowania opisów adresem naszego serwisu informacja o ewentualnych błędach dotrze do nas dzięki czemu jako autorzy będziemy w stanie dokonać korekty publikowanych informacjach również w interesie użytkowników opisów. Ponadto kopiowanie i rozpowszechniania opisów z jednego źródła zmniejsza pagerank stron zawierających ten sam opis łącznie ze stroną z której on pochodzi. Serwis www.vogels.com.pl nie jest serwisem sprzedażowym tylko techniczno-informacyjnym, a opisy produktów w nim zawarte tworzą spójny kontekst. Zamieszczanie jego fragmentów w serwisach sprzedażowych powoduje usuwanie tego kontekstu odbierając użytkownikowi np możliwość zapoznania się z opiniami na temat danego produktu, ściągnięcia folderu, instrukcji obsługi czy też obejrzenia zdjęć w wysokiej rozdzielczości. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia pozycji serwisu będzie umieszczenie linku do opisu na stronie oryginalnej, tym bardziej że w sklepie internetowym użytkownik raczej nie szuka opisu technicznego gdyż przeważnie go zna i szuka najniższej ceny po której mógłby nabyć dany produkt. Zastanów się więc dobrze zanim skopiujesz dane z tej strony bo możesz zadziałać na własną szkodę.

Firmy lub osoby które mimo to postanowią bezprawne korzystać z naszej własności intelektualnej ostrzegamy o możliwości wytoczenia sprawy z powództwa karnego oraz cywilnego. Przypominamy że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) art. 116 osobom bezprawnie wykorzystującym cudze materiały grozi grzywna i kara pozbawienie wolności do 2 lat. Osobie która czerpie zyski z powielanych materiałów i czyni z nich źródło dochodu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zgodnie z art. 79 ustawy uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia bądź wydania uzyskanych korzyści.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: prawnik@media-centrum.pl lub telefonicznie pod nr 788200077.